Podmínky

Internet-obchody.cz je server provozovaný fyzickou osobou - Roman Sedláček, dále jen Provozovatel nebo správce. Uživatelem služeb serveru je každá osoba, která server používá, při využívání služeb tohoto serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby serveru.

Podmínky pro vstup : Pro využívání služeb našeho serveru je podmínkou přistoupení uživatele k podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným podmínkám. Přistoupením k podmínkám uživatel přistupuje k těmto podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.

Používání služeb: Uživatel kromě případů uvedených v těchto Podmínkách nesmí kopírovat, upravovat, zobrazovat, reprodukovat, provádět, licencovat, provádět, převádět nebo prodávat jakékoli informace, produkty, software nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. K jiným účelům. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami.

Souhlas se zasíláním e-mailů: V souvislosti s využíváním služeb Serveru Internet-Obchody.cz tímto uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl při registraci. Tyto emaily můžou mít reklamní nebo informační charakter a tato aktivita není považována za tzv. spam ze strany Správce. Správci serveru můžete oznámit Váš případný nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů.

 Neregistrujeme :
 ----------------------
- Obchody bez vlastní domény (pokud na hlavní doméně funguje Váš blog či cokoliv jiného společné s Vaším podnikám tak vyjímečně povolujeme i subdomény)

- Obchody běžící bez vlastního hostingu - free hostingy nejsou tolerovány

- Odkazy, které jsou pouze prezentací nikoliv e-shopem (chybí zde možnost vložení zboží do pomylného košíku)

- E-shopy fungující na systému Dropshiping (přeposílání zboží)

 - shopy které porušují zákonem daná pravidla (na svých stránkách neuvádí např. IČO) - a nereagují na žádnou z našich výzev

Provozovatel:

Nenese odpovědnost za :

 - Zneužití služeb serveru třetími stranami

Provozovatel si Vyhrazuje právo:

1. Měnit podmínky a služby serveru
2. Upravovat obchody bez upozornění uživatele
3. Mazat obchody, které podle něj nesplňují podmínky katalogu a to bez nároku na vrácení poplatku za nadstandardní služby (např. zvýraznění obchodu, přednostní registrace )
4. Odmítnout přidání obchodu bez udání důvodu

 Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a okamžikem zveřejnění na stránkách serveru je tato změna podmínek účiiná a platná. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění podmínek. ( Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb serveru po provedení těchto změn správcem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí